Haïk presenteert Wilgenbouwkunst

Wilgenkunst is een groene kunstvorm die uitstekend past binnen de duurzaamheidsgedachte. Wilgenkunstwerken leven en laten de poëzie van de natuur zien. Natuur versus cultuur; De de mens geeft vorm, de natuur vervolmaakt.

Rotondes
Een kale rotonde maakt een verlaten indruk. Rotondes worden vaak als non-plek gezien. Wilgenkunstwerken slaan een brug tussen de natuur en de stad . Op 'grijze' rotondes komen de groene wilgenkunstwerken (met verlichting!) het best tot hun recht. Met hun lieflijke uitstraling leveren zij een poŽtische bijdrage aan het 'grijze' straatbeeld.

Wijkgericht werken
Wat moet ik doen om de sociale cohesie in de wijk te versterken? Buurtbewoners praten met elkaar over het levende kunstwerk. Zij hebben immers het thema voor het ontwerp aangedragen. De seizoenen zijn zichtbaar en spontaan gaan bewoners zorgdragen voor het kunstwerk. Het is mooi en het is natuur en het levert betrokkenheid bij de buurt op. Het maakt de wijk leefbaarder. Laagdrempelige kunst te realiseren door de gemeente samen met de bewoners en de kunstenaar.

Community Art
Hoe creŽer ik bijvoorbeeld respectvolle banden tussen jongeren in de buurt? Of juist tussen de oudere bewoners? De sfeer en ervaring in een wilgenkunstwerk contrasteren scherp met de stedelijke omgeving. Ieder wilgenkunstwerk is een architectonische kunstuiting, levend materiaal dat kwetsbaarheid en kracht tegelijk zichtbaar maakt. Het ontwerp samen met de wijkbewoners tot stand gebracht creŽert verbinding in de wijk.

Veranderingsprocessen
Hoe kan ik bijvoorbeeld de op handen zijnde ontwikkelingen duidelijk maken aan mijn medewerkers? Een wilgenkunstwerk verbeeldt het leven; groei en ontwikkeling, die telkens bijgeschaafd en gesnoeid moet worden. Het proces van leven-dood-leven, de seizoenen, geboorte en dood. In veranderingsprocessen kan een wilgenkunstwerk hiervoor symbool staan.

Belevingskunstwerk
Hoe laat ik bijvoorbeeld bewoners met beperkingen of gewoon ouderen die willen genieten de natuur echt ervaren? Een wilgenkunstwerk is architectuur; het omsluit ruimte, je kan er in zijn of er doorheen lopen. Je kunt de natuur optimaal beleven in een wilgenkunstwerk; de stilte en het licht dat gefilterd wordt door het groene bladerendak. Een wilgenkunstwerk maakt van uw tuin een echte belevingstuin.

Piek, Rijnlaan, Utrecht de bol - utrecht De Trouwkapel in Culemborg is zo'n 5 meter hoog Lees en zie alles over de Triool bij Nieuwegein de biltse rading - de bilt de haïk - schiermonnikoog - foto: christien jaspars de piek - utrecht de toren - schiermonnikoog De Bilt De Wulk op de Floriade